Nyheder

Overvågning af fisk fra sofaen

Nu kan fiskemesteren tjekke, hvordan fiskene går i de enkelte kar i sit anlæg, hjemmefra via mobiltelefonen!

Gennem FishGuard projektets forløb er der blevet arbejdet på at lave et overvågningssystem, som kunne lette arbejdsbyrden på anlæggene. Nu har FishGuard projektet udviklet et program som løbende kan overvåge adfærden hos fisk via kameraoptagelser. Programmet kan uploades til mobiltelefonen, så man ”hvor som helst og når som helst” kan logge-in og se til sine fisk.

FishGuard kan også overvåge vækst- og-størrelsesforhold, svømmehastighed og adfærd både i realtime og over længere perioder. Herved kan fiskemesteren få et fingerpeg om, hvordan det går i de enkelte tanke via adfærdsdata og adfærdsoptagelser. Dette vil gøre at man på anlæggene vil kunne spare tid i den daglige drift, når man ved hvilke kar/tanke, der opføre sig anderledes end de plejer el. i forhold til de andre. Samtidig med hele tiden at indsamle data, så man kan analysere på til næste produktion.

FishGuard er blevet testet i kommercielt og- konsumopdræt i forskellige miljøer og på forskellige fiskearter, herunder ørred og pighvar.

FishGuard er et GUDP finansieret udviklingsprojekt, som har til formål at udvikle et overvågningssystem til fisk.

FishGuard startede i 2012 og slutter i 2016.

Projektdeltagere: Bioras Aps; Oxyguard international A/S; Fishlab; Inst. For husdyrvidenskab – Fiskesundhed, Aarhus universitet; Inst. For Byggeri og Anlæg, Aalborg universitet; AquaCircel og Aquapri.

Kontinuert overvågning af anlæg med opdrætsfisk med automatisk varsel om unormal adfærd, vil dels effektivisere personalets arbejde med pasning og overvågning af fiskene, og dels mulliggøre tidlig indgriben i form af medicinering og transportrestriktioner. En tidlig medicinsk indgriben vil desuden reducere smerte og lidelse hos fisk i opdræt, samt reducere mortaliteten.

Projektet har vist hvordan man med undervandskamerarer og avanceret billedanalyse kan kortlægge fisks adfærd og vurdere deres sundhedstilstand.  Projektet kombinerer state-of-the-art målemetoder med avancerede 3D hydrodynamiske modeller for at identificere problemer i fisks sundhedstilstand, som ellers ikke kan måles direkte. Projektet peger derfor på en ny måde at vurdere sundhed i fisk og måske på sigt også andre dyreartes sundhedstilstand ved at måle på deres adfærd.

Fishguard Poster til GUDP Konference 27. oktober 2015

 

Slideshow fra Farmers Day, hvor vi præsenterede Fishguard overvågningssystemet

FishGuard-Overvågning af fiskeadfærd

 

FishGuard blev vist frem ved åbent hus hos Venø Fisk og Skaldyr den 6 juni 2015.

09-06-15 008

IMG_2780

IMG_2783

09-06-15 014

OVERVÅGNING AF FISKEADFÆRD