Artikler om FishGuard

http://www.fritidsfiskerforbundet.dk/publiceringer/106-overvagning-af-fisk-giver-bedre-velfaerd

Artikel ’FishGuard holder øje med opdrætsfisken’ offentliggjort på www. Aquacircle.org, januar 2014 (http://aquacircle.org/modules/default.aspx?pageid=8&newsid=798)

Præsentation på konference afholdt under messen DanFish/DanAqua i Aalborg 7. oktober 2015

På ”Den blå Planet” blev der i august 2014 afholdt en workshop hvor FishGuard systemet, og dets muligheder, blev præsenteret. Dette førte til at FishGuard systemet blev integreret i et projekt varetaget af DTU-Aqua (habitat undersøgelse ved stenrev i koldt saltvand). Projektet blev omtalt i radioprogrammet ”Natursyn” og på www.facebook.com/projektrevfiskpræsenteres projektet – herunder også FishGuard systemet.

Videre førte workshoppen på ”Den Blå Planet” til at et FishGuard system blev sat op i et akvarium i publikumsarealet. Systemet kan stadig dag dato ses i funktion på ”Den Blå Planet”, hvor der også er opsat en forklarende planche ved akvariet.

På GUDPs årsmøde, oktober 2015, var FishGuard inviteret til at præsentere projektet med plancher på en stand sammen med en række andre udvalgte projekter støttet med midler fra GUDP.

Dansk Fritidsfiskerforbund har publiceret en online artikel om FishGuard, februar 2015

Projektet RevFisk benyttede sig blandt andet af FishGuard til undersøgelser af stenrevs betydning for fiskeadfærden, se poster og præsentationen fra Dansk Havforskermøde 2014, december 2014

Aquacircle: FishGuard holder øje med opdrætsfisken, januar 2014

Naturerhvervsstyrelsen: Overvågning af fisk giver bedre velfærd.

OVERVÅGNING AF FISKEADFÆRD