Om FishGuard

Projektets formål er at skabe et overvågningssystem der løbende moniterer  adfærd, tilvækst og størrelsesfordeling af fisk i kommerciel akvakultur ved hjælp af videokameraer, og et program der løbende analyserer videosignalerne.

FishGuard måler:

  • tilvækst og størrelsesfordeling af fisk i opdræt
  • svømmehastighed
  • antal fisk i observationsområdet over tid
  • svømmeadfærd

Fiskeopdræt er et risikofyldt erhverv, hvor faktorer som sygdomme, problemer med vandkvaliteten, giftige alger kan have alvorlige konsekvenser for opdrættets rentabilitet, hvis de ikke opdages og behandles i tide. Det første tegn på sygdomme eller andre stressfaktorer er ændring i fiskenes adfærd. FishGuard vil muliggøre løbende realtids indsamling af vækst- og adfærdsdata på fiskefarme. Opdrættere vil kunne følge vækst og adfærdsændringer i opdrættet over kortere og længere tidsperioder. Usædvanlige begivenheder vil kunne spores ved hjælp af gemte videooptagelser.

FishGuard er et GUDP projekt (J.nr. 34009-12-0487) støttet af NaturErhversstyrelsen. Projektet startede i august 2012 og slutter i december 2015.

 

Logoger

OVERVÅGNING AF FISKEADFÆRD